01

NHẬN YÊU CẦU

Liên hệ trực tiếp Hotline 0909 646 675 - Email info@hoathep.vn

02

BÁO GIÁ

Chi tiết các thiết bị, hạng mục công việc - Kèm theo bản vẽ sơ bộ

03

THỰC HIỆN

Cung cấp sản phẩm theo yêu cầu - Thi công lắp đặt trực tiếp hệ thống

04

NGHIỆM THU

Bàn giao sản phẩm công trình - Hướng dẫn cách sử dụng, vận hành

12

DỰ ÁN HOÀN THÀNH

30

NHÂN CÔNG

7

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

1

GIẢI THƯỞNG