Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

HTBVP001

Liên hệ 0931556675

Width: 1200 – 1400 MM

Deepth: 600 - 800 MM

Height: 600 - 800 MM

Số lượng :

Anh Hải Công ty Key Tronic, Đà Nẵng đã mua sản phẩm

Tủ sắt mini