Hoa Thép – Cơ khí xây dựng - Thi công nhà thép tiền chế, kệ sàn công nghiệp, vật tư xưởng sản xuất

Enter your keyword

Get a quote

Enter your email address for our mailing list to keep your self our lastest updated.

Hàng rào bảo vệ cho bể xử lý biogas 10.000m3

Hàng rào bảo vệ cho bể xử lý biogas 10.000m3

IN Hệ thống điện - nước
Investor Name:
Published Date:
18/06/2020
Location:
Tân Biên, T.Tây Ninh
Value:
315,000,000 $
Architecture:
About Project