QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Style 2

01

Nhận yêu cầu

Liên hệ trực tiếp Hotline 0909 646 675 - Email info@hoathep.vn

02

Báo giá

Báo giá chi tiết các thiết bị, hạng mục công việc - Kèm theo bản vẽ sơ bộ

03

Thực hiện

Cung cấp thiết bị theo yêu cầu - Thi công lắp đặt hệ thống

04

Nghiệm thu

Bàn giao sản phẩm, công trình - Hướng dẫn cách sử dụng và vận hành